Gevaarlijk, ingewikkeld of vaag 
dilemma’s bij het ontwikkelen van een praktijkgericht onderzoeksproject binnen de ouderenzorg.

Op 11 juli 2019 organiseerde ik de studentlezing over dilemma’s die ik tijdens de realisatie van ENCOUNTER#7 tegenkom in de communicatie over het project.

 

De aanleiding van de studentlezing:

Met het project ENCOUNTER#7 begeef ik me als onderzoekend ontwerper in de ouderenzorg. Om dit project te kunnen realiseren spreek ik verschillende partners waaronder zorginstellingen. In deze gesprekken gebruik ik als vanzelfsprekend taal. Deze taal schept soms verwarring. Want achter deze taal gaan verschillen in interesses , jargon en dilemma’s schuil. Ze komen voort uit de verschillen tussen de zorgsector en de scenografie, waarin ik ben geworteld. Wil ik echter aansluiting vinden bij de zorg dan is het van belang dat we elkaar begrijpen en verstaan. Om grip te krijgen op deze verschillen ging ik in de studentlezing in gesprek over deze verschillen in taal.

 

Dit deed ik  met twee experts:

– Marieke van der Waal,directeur van Leyden Academy. Dit is kennisinstituut dat onderzoek doet naar vitaliteit en veroudering en daarover projecten realiseert.

– Tinie Kardol, voormalig bestuurder van een zorginstelling en sinds 2011 hoogleraar active aging aan de Vrije Universiteit van Brussel over de vergrijzing van de samenleving en de vraagstukken die daarmee te maken hebben.

Beiden zijn dus goed op de hoogte, van de actualiteit en knelpunten binnen de ouderen zorg en het debat dat daarbij hoort.

 

De lezing had de vorm van een tafelgesprek zodat er een zekere mate van intimiteit ontstond. Doordat ik begon met een ontworpen ervaring (de aanwezige vroeg elkaar drinken te geven via een rietje) werd dit versterkt. Beiden sluiten aan bij de inhoud van het project.

Ter voorbereiding had ik de experts gevraagd ENCOUNTER#7 te beschrijven. Deze beschrijvingen toonden direct de verschillen tussen ons drieën. Dit vormde het uitgangspunt van ons gesprek. Hieronder beschrijf ik waardevolle informatie uit het gesprek.

                     
link naar de beschrijvingen en de presentatie 

De relatie tussen ENCOUNTER en zorgorganisaties en bewoners:

Marieke vertelde dat de ouderenzorg erg onder een vergrootglas ligt. Daarom zijn instellingen dus voorzichtig met het binnenhalen van onbekenden. Marieke: ‘Als je binnen wil komen moet je heel helder formuleren wat je gaat doen en waarom.

Daarvoor is het van belang om je te kunnen verplaatsen in de taal van de zorgorganisatie. Jouw taal is ingewikkeld te begrijpen als zorginstelling. Het gaat over het gebruik van het juiste jargon om dichter bij elkaar te komen.’

 

Tinie Kardol beschreef dat ik ruim de tijd nodig heb om in contact te komen met bewoners en de instellingen. Zomaar abrupt binnen komen werkt niet. Tinie:’ Bewoners willen graag hun verhaal vertellen als het ijs is gebroken. Als het veilig is. voor de organisatie geldt dat zij denken: wat betekent dat voor ons (in tijd/ geld)?’

 

Het gesprek in relatie tot het actuele debat en dilemma’s in de zorg:

Marieke beschreef hoe zorginstellingen vaak voor dilemma’s staat. Zij richtte zich daarbij specifiek in op de thema’s er toe doenen de afhankelijkheid. Daarmee beschreef ze het actuele debat binnen de ouderenzorg en bracht deze in relatie met mijn project. Marieke: ‘Jij stipt deze dillema’s aan met ENCOUNTER#7 door in te gaan op het veranderend lichaam en de aanraking. Dit project kan zeker heel veel opleveren en het zijn uitdagingen waar zorginstellingen mee kampen. Maar dan moet je leiding en zorgprofessionals meekrijgen. Zij moeten dan eerst begrijpen waar het project over gaat. Dus daartoe is het belangrijk dat jij taal spreekt die beter aansluit bij de professionals/ leidinggevende binnen de instelling.’

 

ENCOUNTER genereert een praktisch product (kledingstuk of tekening) aldus Kardol. Aan de hand van deze producten kan de deelnemer reflecteren op wat deze heeft ondergaan. Binnen ENCOUNTER worden zo thema’s aangestipt als het veranderend lichaam, de aanraking, er toe doen, de afhankelijkheid, identiteit, zelfbeschikking en uiterlijk. Onderwerpen die volgens Kardol actueel zijn in het debat en die hij binnen zijn werk tegenkomt. Kardol opperde om deze thema’s doormiddel van centrale vragen in kaart te brengen en vervolgens te vertalen naar de organisatie. Hierbij benoemde hij de rapportage die de Vrije Universiteit Brussel zal schrijven over het project.

 

Uitkomsten:

  1. Uit het gesprek kwamen een aantal concrete tips zoals:

– helder formuleren in juiste jargon

– tijd nemen om contacten te leggen

– leiding en zorgprofessionals meekrijgen

  1. Daarnaast bleek ook dat beide experts de waarde van het project onderschrijven:

– ENCOUNTER#7 stipt actuele dilemma’s uit de zorg aan

– aan de hand van producten kan de deelnemer hierop reflecteren

  1. Ook spraken ze hun bereidheid uit zich te verbinden aan het project.

 

Dit zijn concrete punten die ik komend semester ga verweven met de activiteiten die ik realiseer. Waarbij focus op de instellingen en zorgprofessionals en de knelpunten / actuele thema’s uit de ouderenzorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *