nieuwe praktijken | critical reading 2 werken met experts
deliverable
docent Deana Herst

 

Mapping 1:  mapping van de experts. Dit kwam voort uit de opdracht van MA – critical reading. Hierin zijn experts die ik (meer of minder) interessant en inspirerend vind terug te vinden.

Gesprekken als werkvorm
Een gesprek of dialoog blijkt voor mij een zeer werkbare manier om mijn gedachten te ordenen en om informatie vergaren. De ander bevraagt mij en ik toets mijn ideeën, proces en uitkomsten bij de ander. De invalshoek van de gesprekspartner dwingt mij ook anders naar mijn eigen werk te kijken. Tevens weet ik na afloop van een gesprek vaak beter mijn eigen piket palen te zetten. Wat herken ik, wat is nieuw? Wat wil ik verder uitzoeken en wat vind ik voor ENCOUNTER minder relevant.

Van deze gesprekken maak ik aantekeningen en soms audio-opname. Vaak ook voorzien van een foto, wanneer er visuele informatie gedeeld wordt. Deze gesprekken werk ik meestal uit tot een kort verslag. Dit verslag heeft als doel het gesprek te kaderen en informatie te delen met ander betrokkenen (team-leden die bij ENCOUNTER betrokken zijn, partner instellingen of opdrachtgevers). Ook gebruik ik dergelijke verslagen als basis voor nieuwsbrieven en sociale media om te delen waar ik mee bezig ben.

Het is overigens interessant dat deze verslagen bij terug lezen, soms na lange tijd, waardevolle informatie blijken te bevatten. Met terugwerkende kracht worden vaak lijnen en keuzes zichtbaar. De soort experts, de vragen aan hen en de verwerking van de opgehaalde informatie kwamen en komen voort uit mijn intuïtie, maar blijken inmiddels te zijn opgenomen in het frame om van ENCOUNTER.

Mapping 2: logo’s uit het landschap. mapping van actuele partners-experts.Deze  heb ik naar aanleiding van mapping 1 gemaakt, op basis van de actualiteit waar ENCOUNTER zich in beweegt.

Gesprekken met experts
Op basis van de dialoog, als vorm van reflectie, is ENCOUNTER mede tot stand gekomen. Toen ik in 2013 begon met ENCOUNTER, voerde ik direct enkele gesprekken met experts:
Zorgprofessionals (POM Nijmengen), Platform-Scenography (Sigrid Merx), Critical Costume (Donatella Barbieri), het HKU lectoraat, academici (hoogleraar Jenny Slatman). Deze experts zijn ook vaak partner geworden van ENCOUNTER. Ik zie dan ook een cross-over tussen de rol van experts en partner. Met veel van deze partner-experts gaat de dialoog tot op de dag van vandaag voort en is inmiddels uitgebreid, geïntensiveerd of verschoven.

Voor de komende periode staan per domein gesprekken gepland. Zo is er een constante dialoog met Sigrid Merx over ENCOUNTER als onderzoek. Dit gesprek is vaak een pendant van het proces dat zich binnen de MA Design Research voltrekt. Zo stond in het gesprek van 7 november de centrale onderzoeksvraag centraal die ook in de Living Atlas naar voren komt. Wat wil je onderzoeken: wat wil je weten van de deelnemers?

Werken met experts
Met Sigrid Merx ben ik sinds 2015 in gesprek. Zij is goed in staat structuur aan te brengen en mijn werk te plaatsen in de context van de huidige scenografische ontwikkelingen. Centraal in onze gesprekken staan vragen als wat is ‘het doen van praktijkgericht onderzoek?’, ‘wat is de methode ENCOUNTER?’ en ‘wat is ?’

Met Donatella Barbieri staat er voor het voorjaar een ontmoeting gepland waarin het begrip encounter centraal staat. Barbieri is Senior Research Fellow and Principal Lecturer in Design for Performance aan the London College of Fashion. Zij is internationaal gerespecteerd om haar visie op kostuum, , materialiteit en performativiteit. In 2011 heb ik haar geïnterviewd. De verbindingen die zij toen legde tussen lichaam en performativiteit waren destijds voor mij een openbaring. Toen ik haar ontmoette op de Critical Costume 18 conferentie afgelopen september gaf ze aan geïnteresseerd te zijn in het begrip encounter. Het is een thema dat ze graag in een publicatie wil uitdiepen. Vanuit dat perspectief vatte we het plan op om in het voorjaar 2019 met elkaar in gesprek te gaan. Zij benadert dit vanuit kostuum, theater en materialiteit, ik vanuit co-creatie, social-design en expanding scenography. Performativiteit is hierin de gemene deler. Ik zou graag vanuit de door mij gerealiseerde ENCOUNTERs een dialoog voeren. Waarop ik haar laat reageren op het werk. Wat ziet ze? Wat herkent ze? In welke traditie/ context past dit? Wat is nieuw voor haar?

Met experts uit de zorg voer ik momenteel ook gesprekken.
Enerzijds om ENCOUNTER#6 voor te bereiden. Vanaf maart tot juni zal ik een aantal ENCOUNTER-sessies uitvoeren binnen de ENCOUNTER#6 reeks. Deze staan gepland met verschillende partners:

– Het Sint Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
– Een tweede ziekenhuis (JBZ Den Bosch) en evt. een derde ziekenhuis.
– De Openbare bibliotheek in Den Bosch, waar het ontsluiten van verhalen centraal staat.
– Uiteindelijk wordt ENCOUNTER#6 afgesloten als presentatie van littekens in het Textiel Museum, Tilburg van half september 2019 tot half oktober 2019.

Anderzijds als voorbereiding op ENCOUNTER#7. ENCOUNTER#7 is een verbindingsproject binnen de zorg  – een project dat de verbinding legt tussen bewoners en/of gebruikers van zorginstellingen, bejaardentehuizen op basis van een actuele behoefte/vraag vanuit deze werkvelden. Gestart zal worden met een residentie. Deze brengt de kaders, vorm en mogelijkheden in kaart.

Het begrip healing-environment is binnen beiden context erg belangrijk. Met Tinie Kardol, Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel active agingen Maaike Mul, coördinator kunst en cultuur Vitalis staan gesprekken gepland ivm #7. Maaike Mul heeft vanuit haar functie al veel ervaring in verbindingsprojecten tussen kunst en zorg. Tinie Kardol ziet juist mogelijkheden om actuele thema’s vanuit de zorg, via een design project, over het voetlicht te brengen. De dialoog hierin draait om het zoeken naar verbindingen; waar zit de overlap? Wat is er te leren van de ander? Waar wringen juist elkaars werelden?

Op de DDW-18, tijdens de expert-meeting Designing a community of caregeorganiseerd door SCI, kwam ik Ester van de Wiel tegen. Zij is één van de drijvende krachten achter Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis-project/ Design Cares. Ik ging met haar in gesprek en zag veel overlap in manier van werken. Tegelijk hoorde ook interessante inzichten hoe relaties op te bouwen met bewoners van een zorginstelling. Ook is zij geworteld in design, waar ik geworteld ben in theater. In het traject naar #7 toe wil ik met haar en haar netwerk in gesprek  om zo kennis en kunde op te doen hoe design als onderzoek binnen de ouderen zorg kan worden ingezet. Waar kan ik van de design kant leren? Wat maakt mijn theater-achtergrond specifiek en uniek?

Wat wordt gemist?
Tot slot zie ik een lacune wanneer ik naar mapping 1 kijk. In het kwadrant lichaam en reflectie plaatste ik (nieuwe) vakliteratuur. Dit heb ik de afgelopen jaren links laten liggen. Ik verwacht dat meer context (door het lezen van vakliteratuur) zal helpen om ook grip te krijgen op de patronen die werkzaam zijn binnen ENCOUNTER wanneer het gaat over de trails: en de . Hier is vanuit de sociologie/ antropologie (misschien filosofie) vast veel overgeschreven. Dergelijke informatie kan ook resulteren in ontmoetingen met experts. Tot nu toe heb ik vooral veel informatie binnen psychologie/ psychiatrie en alternatieve geneeswijze gevonden, maar dit is erg gekoppeld aan therapie; het verhelpen van trauma’s. Dat is niet het veld waar ik me op wil richtten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *