Op deze blog vind je informatie over het performatieve onderzoeksproject ENCOUNTER. Door middel van chronologisch geplaatste berichten deel ik mijn bevindingen. Deze inleiding beschrijft het project en helpt je om door deze blog te navigeren.

Werken met andermans lichaam
Wanneer we werken met andermans lichaam, bijvoorbeeld als arts of kostuumontwerper, als zorgverlener of kapper, dan raken we de ander aan en veranderen we andermans lichaam.
Ik, Joost van Wijmen (over mij), ben kostuumontwerper. Dus mijn werk (het uiterlijk transformeren) verandert het lichaam. Daarbij raak ik de ander aan.  Dat verandert de persoonlijke ruimte om het lichaam. Daardoor beïnvloedt mijn werk de lichaamsbeleving en de relatie tussen mij, de professional, en de performer, degene die de ingreep ondergaat.

 

ENCOUNTER#6.7 geborduurde littekens en hun verhalen

Een ontworpen ontmoeting als onderzoek
Het intieme proces waarin ik een lichaam transformeer vormt het uitgangspunt van mijn performatieve onderzoek ENCOUNTER (wat is ENCOUNTER). Hierin onderzoek ik het veranderende lichaam en welke impact deze verandering heeft op onze sociale interactie en ons lichaamsbewustzijn.Dit doe ik door middel van performatieve strategieën (methoden). Ik ensceneer ontmoetingen waarbij de zintuiglijke ervaring centraal staat.  Deze maken de thematiek tastbaar en activeren het lichaamsbewustzijn. Ze resulteren in verhalen en producten.  Zo onderzoek ik (de onderzoeksvraag) hoe ik de fysieke en sociale impact van het veranderend lichaam inzichtelijk kan maken.

 

UMC, rolstoel voor bezoekers

Lichaamsbewustzijn in de zorg
Wij hebben allemaal een lichaam dat verandert en tegelijkertijd zijn we een lichaam in verandering. Dit geldt voor ons allemaal, ten alle tijden, maar binnen de medische en de ouderenzorg is de impact van de verandering vaak onontkoombaar. Het veranderend lichaam is per slot van rekening de reden waarom mensen zorg ontvangen (aanleiding en maatschappelijke relevantie). In dit onderzoek richt ik me dan ook voornamelijk op de zorg (ouderen- en medische zorg).  Hier is het lichaam enerzijds een object waar goede zorg aan wordt verleent. Anderzijds is het lichaam een subject. Het bepaalt de identiteit van een (ziek of ouder) mens.