aanraking:
Het fysieke contact tussen twee lichamen. Binnen dit project de aanraking een sleutelmoment. Door deelnemers aan te raken wordt het lichaamsbewustzijn geactiveerd. De persoonlijke ruimte verandert. De deelnemer ervaart de impact van deze verandering op de eigen identiteit en op relatie de ander en vice versa.

het lichaam zijn of het lichaam hebben?:
een vraag waarop geen éénduidig antwoord is te geven. Over deze vraag hebben verschillende filosofen geschreven. (Descartes, Merleau-Ponty, Slatman)

identiteit:
de eigenheid van een persoon. Binnen dit project wordt de verandering van identiteit gekoppeld aan het veranderend lichaam.

Merleau-Ponty, Maurice:
Franse fenomenologisch filosoof (1908-1961) verbindt ons zijn via de (zintuiglijke) waarneming direct aan onze positie in wereld. Hij bekritiseert de scheiding tussen lichaam en geest.

perfomativiteit:
verwijst naar de handeling van het ensceneren. Door performativiteit wordt iets actief. Performativiteit zet iets in werking.

persoonlijke ruimte:
(peri-personal space) de natuurlijke ruimte om het lichaam die ontstaat omdat je een bepaalde afstand neemt tot iets of iemand anders. Deze ruimte is variabel, niet zichtbaar, maar wel voelbaar.

scenografie:
‘het schrijven van de scene’, het ontwerpen (van zintuiglijke ervaringen) binnen een theatrale context (ruimte, licht, geluid, video, kostuum).

scenario:
beschrijving van een route die een handeling of narratief in werking zet. Wikipedia omschrijft dit als: Een scenario is een chronologische beschrijving van een bepaalde gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden. Het woord scenario is afkomstig uit het oud-Griekse theater.

overzicht van geraadpleegde bronnen, experts en relevante literatuur.